Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2021

Tid og sted: OIFs Klubbhus kl. 24.03.2021 kl. 19.00
Ni frammøtte medlemmer.

Agenda:

1. Valg av møteleder og sekretær
    Møteleder: Olav Rostad. Sekretær: Hans Kringstad.


2. Godkjenning av innkalling
    Godkjent. Innkalling annonsert på egen nettside og på Facebook flere 
    ganger.

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen
    Vidar Liøkel og Geir Knutzen signerer protokollen.

4. Årsmelding
    Godkjent.

5. Regnskap
    Godkjent.

6. Disponering av underskudd/overskudd
    Underskudd på 20 612 dekkes inn av egenkapital.

7. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
    Beløp uendret.

8. Innkomne forslag
    Ingen innkomne forslag.

9. Budsjett
    Godkjent.

10. Valg
      Leder: Olav Rostad 2 år (gjenvalg)
      Sekretær: Hans Kringstad 2 år (gjenvalg)
      Styremedlem: Jan Aage Mortensen 2 år (gjenvalg)
      Styremedlem Vidar Liøkel 2 år (gjenvalg)
      Varamedlem Thor I. Halvorsen 2 år (ny)
      Varamedlem Hege Berg 1 år (ny)
      Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad valgt for 2 år

 

Publisert 25.03.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse