Besøkstall

38 042 denne måneden

31 592 496 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding Orkanger Vel for 2020

Styret i 2020 har bestått av:
Leder: Olav Rostad
Nestleder: Geir Knutzen 
Sekretær: Hans Kringstad 
Kasserer:  Arve Holmeng
Styremedlemmer: Anita Holten, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen
Varamedlemmer: Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen, Vidar Liøkel

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad

Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité 

Styremøter 
Det har vært sju ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:
- Innkjøp og utsetting av ny badeflåte i Gammelosen.
- Innkjøp av båt med motor og henger.
- Innkjøp av fliskutter.
- Flyteelementer innkjøpt til planlagt flåte i nordenden av Gammelosen.

- Dialog med Orkland kommune om reetablering av skatepark og BMX-bane. Dette ble forsinket også i 2020.

- Dialog med Joplassen Vel og OIF om utbedring av øvre del av turstien Nerviksbakkan-Joplassen. Enighet om at Orkanger Vel har 65 000 til disposisjon av tidligere bevilgning, arbeid utsatt pga forsinkelser hos entreprenør.

- Dialog med Orkla Industrimuseum og entreprenør om å lage gangveg langs Thamshavnbanen på strekningen Franslykkja-Hov. Orkland kommune har overtatt prosjektet.

- Støtte til OIF for utbedring av tursti over Lysthusflata og oppgradering av Ulvåshytta.
- Rydding og vedlikehold av arboretet i Hovslund.
- Vedlikehold av utstyr i Gammelosen.
- Samarbeid med dugnadsgruppa «Brødrene Gammelosen».

Annen aktivitet
Pandemi og smitteverntiltak preget 2020 og begrenset aktiviteten. Det rammet særlig faste arrangement knyttet til Orkanger-dagene.
25. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med «Brødrene Gammelosen» i sommerhalvåret. 
23. oktober inviterte velforeninga dugnadsgjengen i Gammelosen og andre støttespillere til middag og sesongavslutning på O75.
28. november tente vi julegrana på torget som innslag på julemarkedet i regi av Orkanger Sentrumsforening.
I tillegg har Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen, rydde strendene gjennom badesesongen og montere lys i Gammelosen i mørketida. 

Orkanger Vel har tatt ansvaret for å betale brøyting av den nye skøytebanen på Rømmetunet. Dette er et samarbeid med Salvesen & Thams og OIF. 
En takk til Brann og redning Orkland som berget den nye badeflåta etter at den havarerte.

Økonomi
Orkanger Vel har god økonomi. Bankinnskudd var ca 480 000 kr ved årsskiftet. De største inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av kalendere.

Vi hadde 276 betalende medlemmer i 2020, en økning fra 2019.
Kalendersalget falt fra 600 til 335. Det skyldes primært at kommuneoverlegen frarådet dørsalg av smittevernhensyn.

Største investering var ny badeflåte med total kostnad på ca 50 000 kr. Fliskutter til bruk i arboretet i Hovslund kostet 18 000 kr, og båt med motor og henger til Gammelosen kostet 15 000 kr. Drift av Gammelosen er belastet regnskapet med ca 24 000 kr.

 

Publisert 25.03.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse