Besøkstall

9 247 denne måneden

11 036 946 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding Orkanger Vel for 2019

Styret i 2019 har bestått av:
Leder: Olav Rostad
Nestleder: Geir Knutzen 
Sekretær: Hans Kringstad 
Kasserer:  Solveig Kjønli
Styremedlemmer: Sissel Moldjord, Harald Aspen, Jan Aage Mortensen
Varamedlemmer: Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen, Vidar Liøkel

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad

Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité 

Styremøter 
Det har vært åtte ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:
Samarbeid med Joplassen Vel om snarvei Nerviksbakkan-Joplassen.
Rydding og vedlikehold av arboretet i Hovslund.
Diverse innkjøp; stoler, bord, lysslynger mv.
Reetablering av skatepark og BMX-bane; kommunen ble ikke ferdig i 2019 som planlagt.
Samarbeid med Orkanger Sentrumsforening. Hans Kringstad er velforeningas kontaktperson.

Annen aktivitet
27. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med dugnadsgjengen «Brødrene Gammelosen» i sommerhalvåret. 
22. juni deltok Orkanger Vel med stand på Byfesten, der vi arrangerte lokal quiz med premier og inviterte folk til å foreslå gode tiltak på Orkanger.
23. juni gjennomførte vi den tradisjonelle Familiedagen i Gammelosen som avslutning på Orkanger-dagene.
4. oktober inviterte velforeninga dugnadsgjengen i Gammelosen til middag og sesongavslutning på O75.
7. desember sto Orkanger Vel som vanlig som medarrangør ved julegrantenninga på torget. I år flyttet vi arrangementet fra første søndag i advent til lørdagen etter, slik at det inngikk i Orkanger Sentrumsforenings julemarked denne dagen. Vi unngikk også kollison med Orkdalsmessa. Samarbeidet løftet både julemarkedet og julegrantenninga. Nytt av året var blant annet ildsjonglør, ponniridning og lesestund på biblioteket. Ved å legge arrangementet til en lørdag bidrar vi også positivt til næringslivet i gata. Arrangementet var godt besøkt.

I tillegg har Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen, og å rydde strendene gjennom badesesongen. Kiosken i Gammelosen er gjort ferdig.

Vi har videreført spleiselaget med sentrumsforeninga og kommunen om blomsterurner i sentrum.

Etter avtale med Orkanger Sentrumsforening kjøpte Orkanger Vel lyslenker av høy kvalitet til tre trær på torget. Velforeninga har også kjøpt lyslenker til trær i Gammelosen.

Orkanger Vel har kjøpt brøyteskjær og betaler for brøyting av den nye skøytebanen på Rømmetunet. Dette er et samarbeid med Salvesen & Thams og OIF. Skøytebanen og leke- og treningsapparatene på Rømmetunet gjør Orkanger sentrum mer attraktivt.

Økonomi
Orkanger Vel har god økonomi. Bankinnskudd var ca 500 000 kr ved årsskiftet. De største inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av kalendre.

Vi hadde 213 betalende medlemmer i 2019.

Hele opplaget på 500 kalendre gikk ut. Vi etterbestilte 30 stykker for å hjelpe folk som ikke hadde fått tak i kalender.

100 000 kr som bidrag til snarvei Nerviksbakkan-Joplassen var største enkeltinvestering. Traséen er viktig ikke bare for de nye boligfeltene, men som en bilfri atkomst til Ulvåsmarka. Den gjør det mulig å gå utenom bilvei fra Orkanger, via Buvikløypa og opp i marka.

Orkanger Vel betalte ca 50 000 kr for lys i trærne på torget. Dette er en type lyslenker som skal kunne brukes i flere år uten demontering. Orkanger Sentrumsforening dekker halvparten av kostnaden etterskuddsvis.

Drift av Gammelosen kostet ca 40 000 kr.

 

Publisert 02.09.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse