Besøkstall

5 539 denne måneden

7 564 318 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 19. november 2018

Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, og Olav Rostad .
Gro Rostad, fra Sentrumsforeninga og Vidar Ljøkel.

Meldt forfall: Pia Beck Haugen, Sissel Moldjord, Inger Grande, Bjørn Haugen og Harald Aspen

Sakliste

Sak 1. Julegrantenning arrangeres av Sentrumsforeninga og Orkanger Vel

Tilstede i tillegg til styret Gro Rostad og Vidar Ljøkel.

Ingunn Aspli hadde ikke anledning til å arrangere lysfest i år, så det blir en ordinær julegrantenning. Orkdalsbanken stiller med lydanlegg.

Vidar Ljøkel og Knut Våtland ordner med henting og oppsetting av juletreet på torget. Settes opp 26.11. og lysene settes på 27.11. Treet kommer fra Evjen.

Knut Våtland har kjøpt inn lys til en kostnad av kr 10 000,-. OV koster lysene.

Gro: Ordnet med pakker, men mangler nisse pga Bjørn Krokdal er forhindret. Skal spørre noen annen, så det skal nok ordne seg. Servering av gløgg og pepperkaker ved Orkaner Vel. Kjøkken i scenen med lys og strøm. Hente vannkoker og kokeplate fra Hermetikken. Sjekker opp alt lørdag 24.11. kl. 12.00. Sentrumsforeninga har telt som kan slås opp til musikken i tilfelle nedbør. Korpset spiller og Marita Hammervik Owen og Jon Egil Bergem deler på taletiden. Annonseres i ST, torsdagen før. Julegrantenningen starter kl. 17.00.

Sak 2. Økonomisk status

Liten aktivitet nå. Strøm, transport vedrørende sand, kalendere. Fortsatt bra økonomi. Innbetaling fra medlemmer går ned hvert år.

3. Godkjenning av referat

Tas med på saklista hver gang. Gjennomgang av sakene fra gang til gang, med mulighet til redigering.

4. Kalendersalg

Kalenderen for 2019 er ferdig fra trykkeriet.

Roder fordelt i styret i tillegg hjelper Vidar til med salg.

Salg av kalender på Julemarkedet på torget kl. 11.00-14.00.

4. Lys Gammelosen

Ny lysslynge på treet ved kiosken henges opp lørdag 24.11.

Strøm på andre sida ble ordnet av Orkdal Energi.

5. Eventuelt

  1. Søknad fra Orkanger barneskole om støtte. OV mener at dette er en kommunal oppgave.

  2. Avventer eventuelle søknader før vi vurderes støtte til andre prosjekter.
    Settes av budsjettpost for støtte i 2019.

  3. Jan Aage refererte fra møte på O75 ang. sentrumsutvikling i nye Orkland kommune.

  4. Forslag på valg av medlemmer til nytt styret:

Nytt styremøte mandag 14.01.2019 kl. 19.00 på Biblioteket.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse