Besøkstall

5 539 denne måneden

7 564 318 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 23. oktober 2018

Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli og Olav Rostad

Meldt forfall: Inger Grande, Sissel Moldjord, Pia Beck Haugen og Harald Aspen

Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

Økonomien er fortsatt bra. Inntektene kommer fra medlemsskap, tippemidler, kommunal tilskudd 16.000,- + momsrefusjon og gaver.

Sak 2. Kalenderbilder/lage kalender 2019

Mottatt bildeforslag fra Marit Müller og Bente Kvarsnes. Venter på bilder fra Arnfinn Sæthre. Mangler vinterbilder. (Bodil tar kontakt med Marit og Jan Aage purrer Arnfinn S.) Jan Aage og Bodil velger ut de manglende bildene. Henvender oss til Orkla Grafiske ang. trykking. Bestiller samme som i fjor: 500 stk.

3. Julegrantenning / lysfest

Kontakter Ingunn Aspli ang. lysfest i år

Nye lys til treet i Hermetikken

Medarrangør på julegrantenninga.

Orkanger Vel har ikke noe ansvar for julegrana.

4. Januaraften, fastsette dato

Sesongavslutning bestiller ved O75 2. nov. kl. 1900.

Jan Aage sender ut innbydelse til Brødrene Gammelosen, Irene Volden (var medhjelper på Familiedagen) og Marit Størset.

5. Styret 2019

På valg: Leder, kasserer, sekretær, to vara og to styremedlemmer.

Jan Aage vil ikke ta på som leder, men kan fortsette som vanlig styremedlem, Solveig og Bodil ønsker ikke ta på igjen. Olav fortsetter som styremedlem.

Har dette på agendaen hvert møte fremover nå.

6. Eventuelt

  1. Så lenge vi har hjemmesida, bør vi forsøke å oppdatere den med jevne mellomrom.

  2. Svar til Dario Leko ang. nærmiljøanleggene ved Folkehelsesenteret.
    Ønsker et møte sammen med OIF for å drøfte dette.

  3. Ang. spillemidler skal det varsles når anlegg blir avsluttet før tiden. Dette er Orkdal kommune sitt ansvar.

  4. Ny paviljong til Byfesten neste år. Ny Roll-Up; Bord og 2 stoler. Forberede oss bedre og tidligere hvis vi skal delta.

  5. Til våren (under dugnaden): sjekke hva som bør kjøpes inn av nytt utstyr. Bord og stoler er veldig dårlige.

  6. Vurdere å rydde litt mer til strand i Hermetikken. Få fjernet store stener og kjørt på mer sand.

  7. Kjøre bort benkene.

  8. Gjøre ferdig kiosken. Klargjøre for vinteren.

Nytt styremøte 19.11. kl. 19.00 på Biblioteket.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse