Besøkstall

5 539 denne måneden

7 564 318 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 12. juni 2018

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Olav Rostad, Bjørn Haugen og Solveig Kjønli

Meldt forfall: Inger Grande, Sissel Moldjord, Harald Aspen og Pia Beck Haugen


Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

Økonomien er fortsatt god. Noen regninger som ligger til forfall. Faktura for medlemskontingent er stort sett delt ut, bortsett fra Gjølme og noen få plasser til. 197 som har betalt så langt i år. Solveig vært i kontakt med Orkdal kommune ang. fordeling av kostnad på innkjøpt sand i Gammelosen, frakt og transport.

OV kjøper bilhenger til kr 3000,- av Oddbjørn Fossland.

Ang. blomsterkostand, så betaler OV en tredjedel av kostnaden. Får regning på vår andel, men det er ønskelig å få oversikt over total kostand.

Forslag om å henge opp plakat med kontonummer/vipsnummer i Hermetikken.


Sak 2. Nærmiljø Thamshavntunet

Jeg har kontaktet kommunen (byggesakkontoret v/Grethe Asbøll). Eiendommen tilhører Salvesen & Thams. Den er regulert til «fritidsområde/park/lekeareal», både i gjeldende regulerings- og kommuneplan. I gammel plan fra 1982 er den merket som «ballfelt». Vedlagt kart fra kommunen. Jeg foreslår at Salvesen & Thams kontaktes for samarbeid. De har flere store boligprosjekter i området og det er et krav at arealer skal være avsatt til lek og fritid i boligområder, så de kan vel være interessert i dette.

 

Mht tennisbanen, så tilhører den også Salvesen & Thams/Strandheim. Strandheimeiendommen er spesielt regulert som museumsområde. Tennsibanen grenser til eiendommen til Einar Wuittudal.


Kan Skateparken legges dit midlertidig? Sende brev til kommunen med forespørsel om hvor de tenker plassering under byggeperioden med Folkehelsesenteret. Dyr investering som er tildelt tippemidler, og som ikke kan ligge brakk i to år. Strenge regler for anlegg som har blitt tildelt tippemidler. Avtalen mellom OV og Orkdal kommune på disponering av området er 10 år, mens anlegg med tippemidler har en tidsramme på 20 år.


3. Fordeling arbeidsoppgaver byfest og familiedag

Byfest lørdag 23.06. Trenger 4 personer til å stå i gata. Paviljong settes opp.

Varer fra kl. 11.00-15.00. To perioder: 10.30-1300 og 13.00-15.00.

Hans lager quiz. 300 stk. printes ut.


Familiedag

Hanna Richter og venninne kommer og hjelper til med ansiktsmalingen søndag 24/6 kl.1200-1500. Oppmøte kl. 11.00

Hele dagen: Jan Aage, Geir, Bjørn, Olav, Bodil, Solveig

Undersøker om noen andre utenom styret kan være med. Trenger 4 stk. for salg i kiosken, og to til grilling, i tillegg til en som organiserer natursti etc.4. Eventuelt

 • Jensen-brygga og naustet i Hermetikken. Orkanger historie har kalt inn til møte onsdag 20.06. kl. 17.00 i Terna. OV kan ikke ta noe ansvar for dette.

 • Benker i Orkdalsveien prioriteres ikke i år. Bestille benker i Hermetikken og Gammelosen. Bestiller 6 stk. fra Strandheim. Får inngravert logo.

 • All sand er hatt utover der de trengtes. Det som er til overs legges i depot.

 • Tar kontakt med Orkdal Energi i forbindelse med pengene vi fikk til Familiedagen.

 • Uke hver med tilsyn i Gammelosen.Diverse orienteringer:

 1. Trampoline, Blir tatt hånd om av Mardahl, tar kontakt om "ramme" hvis det er vellykket, ligger på pall i Oslo. Limt, må stå og herde. Herdingen sjekkes.
  Monterer den når landgangen skal legges ut. Har dykkere der likevel da.
  Hvis det blir tett, så forsøker vi å legge den ut igjen i år. Hvis det samme skjer igjen, så blir dette prosjektet avsluttet.
  Neste vår tar vi en befaring før sesongen starter, om hva som må gjøres.
  Har et ansvar for at utstyr som vi har er i forsvarsmessig i orden.

 2. Møbelringen tar "dugnad" på flytebrygge i Hermetikken. Tauet i land. Mer omfattende enn vi trodde. Farlig slik den er i dag. Innhente pris på utskifting av gulvbord på landgang og flytebrygge. Landgangen ellers er nå reparert. Tar kostnaden med å sette i stand dette.

 3. Sendt forespørsel om ny søppelbøtte for engangsgriller til Hermetikken.
  Forespør Jan Ebbesen og Tor Bakk om å lage fundament til grillene.
  Til engangsgriller, legges det ut en lang steinblokk. Brødrene Gammelosen kontakter kommunen om dette.

 4. Strand; Mardahl tar dugnad i to runder.

 5. Det kjøpes inn sement for å lage nye utleggere.

 6. Innkjøp av oppheng til vannslange. Henges opp på baksida av kanobua i Hermetikken.

 7. Forslag til Trivselspris for 2018. Allsidig Design ordner diplom.

 8. Har vært i kontakt med Bjørn Wiggen, tennisbanen er deres og brukes av "Orkanger uformelle tennisklubb"

 9. Ferdigstille kiosk.

 10. Forskjønnelse: kontakte kommunen I forbindelse med at det hogges ved, og at kvister blir lagt i hauger som aldri forsvinner.


Nytt styremøte slutten av august.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse