Besøkstall

5 539 denne måneden

7 564 318 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 22. mai 2018

Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Inger Grande, Sissel Moldjord, Olav Rostad og Solveig Kjønli

Meldt forfall: Bjørn Haugen, Harald Aspen, Pia Beck Haugen


Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

Medlemskontingent 2018 er kommet inn ca 32 000,- så langt i år, for hele 2017 48 800,-. Fortsatt god økonomi. Faktura på sand er kommet, og fordeles med 50/50 på Orkanger Vel og Orkdal kommune.
Transportkostnadene blir også fordelt 50/50, totalt 202 000,-. Orkanger Vel er også tildelt 16 000,- i Kulturmidler fra Orkdal kommune.


Sak 2. Benker i gata og kombinerte bord benker til torvet

Jan Aage orienterer fra møte med Marith og Gro. Hvis Orkanger Vel skal bidra med penger til nye benker i Orkdalsvegen må det være av same type som allerede står utplassert, som er solide og ikke trenger vedlikehold. Benker som sponses av Orkanger Vel forventes også å ha velforeningas logo frest ut på ryggen. Benkene er av type som Rosenvik lager. Vi foreslår å kjøpe inn 6 benker i tillegg til de som allerede står i gata. Viser til mail fra Orkanger sentrumsforening av 22. mai ang. bord/benker til torget. OV ber om at sentrumsforeninga kontakter Orkanger Aktivum for samarbeid med dem ang. lån av bord/benker som de har, for å bruke på torget under arrangement der.

Blomster i gata sponses hvert år med ca. 30 000,-.


3. Utdeling av faktura, status.

Faktura på alle rodene skal være delt ut nå. Deler ut resten på Evjen, Bårdshaug eventuelt Råbygda.


4. Nærmiljø Thamshavntunet

Saken utsatt pga. meldt forfall fra Harald, som skulle orientere om saken.


5. Forespørsel om deltakelse på byfesten 23. Juni kl 1100-1500.

Samme opplegg som I 2017.


6. Familiedag i Hermetikken

Familiedag I Hermetikken 24.06. kl. 12.00-15.00

Inger spør de samme som i fjor ang. ansiktsmaling.

Samme opplegg som i fjor. Natursti. Farmenleiker? Alle som deltar er med I trekning av en premie.


Møte ang. byfest og familiedag uka før arrangementene.


Kirkelig felleråd arrangerer utegudstjeneste I Hermetikken 17. Juni.


7. Diverse orientering

 • Mardahl, tar kontakt om "ramme" hvis det er vellykket, ligger på pall i Oslo.

 • Trampoline avventer.

 • Møbelringen v/Olav ordner med "dugnad" på flytebrygge i Hermetikken
  Landgangen må repareres. Dykker for å få den opp. Må på land for reparasjon. Samordnes med Våtland.

 • Sendt forespørsel om ny søppelbøtte for engangsgriller til Hermetikken.
  Ikke noe nytt der.

 • Strand, Mardahl tar dugnad i to runder. Mangler sand i Hermetikken, og utplanering i Nordenden. Ta kontakt med Jorund Nordbø

 • Det kjøpes inn sement for å lage nye utleggere.

 • Innkjøp av oppheng til vannslange. Henges opp på baksida av kanobua Hermetikken.

 • Forslag til Trivselspris for 2018.

 • Jan Aage har vært i kontakt med Bjørn Wiggen, tennisbanen er deres og brukes av "Orkanger uformelle tennisklubb". Kommer tilbake til saken senere.

 • F.eks. forskjønnelse: kontakte kommunen i forbindelse med at det hogges ved, og at kvister blir lagt I hauger som aldri forsvinner.

 • Hvem kjøper inn grillbørster til Hermetikken?

 • Ferdigstille kiosk


8. Eventuelt

 1. Gjenreising av Jensenbrygga i Gammelosen –
  OV kan ikke ta ansvar verken for sikkerhet eller vedlikehold.
  OV stiller på et møte med historielaget og kommunen for å diskutere saken.
  Frykter at den blir ganske dominerende I Gammelosen. Må tegnes inn i riktig forhold til omgivelsene for å få sett dimensjonen.

 2. Skateparken fjernet. Reetableres I 2020. Må flyttes en plass midlertidig. Må egentlig være kommunens ansvar å finne en plass å ha den på under byggeprosessen.

 3. Forespørsel fra TV2 ang. NM i Kubb.

 4. Grillen i nordenden er ordnet.

 5. Forespørsel fra en i Fjordgata ang. utplassering av benk.

 6. Engangsgrill plassert på plattingen i Hermetikken igjen. Svimerker på platen. Legg ut noen steinheller (skifer) oppå plattingen. Noen bord revet løs på tribunen.
  Benkene med bord i Hermetikken er veldig dårlig. Kjøper inn 4 nye.


Nytt styremøte tirsdag 12. Juni kl. 19.00 på Biblioteket.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse