Besøkstall

1 759 denne måneden

6 771 187 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 25. april 2018

Styremøte onsdag 25.04.18 kl. 19.00
Sted: Biblioteket      
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Inger Grande, Pia Beck Haugen, Sissel Moldjord og Harald Aspen


Meldt forfall: Olav Rostad, Solveig Kjønli


Sakliste
Velkommen til nytt styremedlem Harald Aspen.

Sak 1. Økonomisk status
Kasserer måtte melde forfall pga sykdom.
Jan Aage sendt purring til fire stykker I forbindelse med kalendersalget.

Sak 2. Dugnad kl. 10.00 lørdag
Inger og en venninne har plukket plastsøppel i forkant. Brødrene Gammelosen drev med trerydding.
Alle tar med kaffekanne. Pizzaservering og brus til de som deltar.
Feste til grillene må mures slik at grillene kan settes ut. Innkjøp av skikkelige grillbørster. Disse festes med kjetting.
Engangsgrillstampen er full, må tømmes i søppelsekker og leveres på Hamos.
Orkdal kommune er kontaktet for utsetting av “henger”. Hadde ikke noe ledig nå, men avfallet legges i hauger på kanten så blir det hentet det over helga.

3. To innspill fra Hans Kringstad
3.1 Friområdet ved Thamshavntunet på Nerøra ligger brakk. Tidligere brukt til fotball. OIF vurderer å flytte en av tennisbanene dit når begge fjernes pga Folkehelsesenteret. Det er visstnok plass bare til en bane i idrettsparken.  Det åpner for å lage et bra nærmiljøanlegg på Thamshavnbanen (Leedsbanen). Hva om Orkanger Vel samarbeider med OIF om en evt tennisbane, eller f.eks investerer I en (vedlikeholdsfri) skaterampe, f.eks halfpipe?

3.1 Konklusjon: Fint å kunne ha et nærmijøanlegg for barn/unge på Nerøra, nordre del av Orkanger. Koster en del å bygge en tennisbane for å tilfredsstille kravene for spillemidler. Ikke sikkert kommunen går med på å bygge to. Eierforholdt til tomta må kartlegges før man kan planlegge videre. En tennisbaneerstatning blir ivaretatt av kommunen. Ligger en gammel tennisbane nede ved Strandheim. Undersøke hvem eier denne.

3.2 Kommunestyret har vedtatt å kostnadsberegne opprusting av turstien Perbakkan-Joplassen.
Kan bli god snarvei for skoleunger i det nye boligfeltet og en fin, asfaltfri ankomst til marka. Lokal velforening er under etablering i Joplassen. Her ligger det til rette for spleiselag/samarbeid mellom kommunen og frivillige. Roald Furuli i Brødrene Gammelosen har også foreslått dugnad her.
Selv etter kjøp av sand har O Vel mye penger. Det er viktig å investere dem i varige tiltak som krever minst mulig driftsansvar. Samarbeid med OIF og/eller kommunen kan være smart.

3.2 Konklusjon: Kommunal oppgave å opprettholde slike veger. Denne må jo også vedlikeholdes, samt at det da sikkert vil være krav til bredde og brøyting. Hva er ønskelig fra politikerne og kommunen? Kan heller bidra til å opprettholde turstien med rydding, og anmode om belysning.

4. Utdeling av faktura, status
Utdeling er ferdig på flere roder. De som er igjen blir tatt i nærmeste fremtid.

5. Forslag til andre aktiviteter/saker
F.eks. forskjønnelse: kontakte kommunen I forbindelse med at det hogges ved, og at kvister blir lagt I hauger som aldri forsvinner.

Forslag fra Harald: Oppdragsgiver Orkdal kommune; Det skal lages digital tursti på Nerøra. Gamma-Glimt som skal produsere filmsnuttene og Irene Volden skriver tekst. 11 slike punkter skal settes opp. Noen av disse stoppunktene er veldig rotete og uoversiktlige. Orkanger Vel oppfordrer kommunen til å tilrettelegge disse stedene før dette utplasseres.

6. Eventuelt, diverse orientering

•    Bestilt sand kommer hit førstkommende fredag/lørdag. Vuttudal tar seg av transporten. Mardahl maskin må bestilles for utkjøring og planering på strendene. Plassering av restlager.
•    Kommunen er med på å dele på utgiftene.
•    Sendt “bestilling” på deler til vanntrampoline. Malerstua tar på seg sveising. Får vi delene, betaler velforeninga frakta.
•    Sendt forespørsel om ny søppelbøtte for engangsgriller til Hermetikken.
•    Orkdal kommune tar på seg oppsetting av juletre og lys på torget. De tar også på seg å reparere Troa.
•    Det kjøpes inn sement for å lage nye utleggere.
•    Innkjøp av ny vannslange. Henges opp på baksida av kanobua i Hermetikken.
•    Riksantikvaren har kommet med nye føringer i forhold til gammel bebyggelse, og bygging av nytt.
•    Forespørsel om deltakelse på byfesten 23. Juni. Familiedag i Hermetikken 24.06. Avgjøres neste styremøte.
•    Forslag til Trivselspris for 2018.
•    Søknad fra Orkanger Diamonds om støtte til tur. Orkanger Vel gir støtte på
kr 5000,-.

Saker til diskusjon og oppfølging senere.
BMX-bane, Skaterampe og sandvolleyballbane. Anleggene stenges i forbindelse med bygging av Folkehelsesenteret, to år. Ikke bare å stenge uten å opprettholde tilbudet. Må vedlikeholdes på grunn gitte spillemidler.

Nytt styremøte  tirsdag 22. mai. kl. 19.00 på biblioteket

 

Publisert 12.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse