Besøkstall

38 042 denne måneden

31 592 496 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Løgner på rådhuset i Orkdal? Se dokumenter på nett

DSC_0005_1.JPG

Orkdal kommune gikk mandag til det uvanlige skritt å legge dokumenter i en barnevernsak ut på nettet. Dette er et svar på påstander fra ansatte om løgn og dokumentfalsk. Med på kjøpet får leserne bla. en påstand om at faren i den aktuelle saken virket ruset under det omstridte møtet med barnevernet.

Påstanden om barnefarens store pupiller er ført i pennen av Wenche Gjønnes, som var nestleder på det aktuelle tidspunktet.

Nestleder Gjønnes er samtidig den som hevder at leder Ellen Wahlmann lyver om innholdet på møtet - og deretter bestilte en "forfalskning" av et internt notat.

Dokumentene (som er anonymisert) finner du på lenken Brev datert 11.03.2013 til kommunestyret.

Dokumentene har gått til politikerne i kommunene som samarbeider om barnevernet. Det er krevende å finne kjernen i saken. Men enkelt sagt er temaet nå følgende:

A. Ble barnefaren orientert om rettighetene sine på det aktuelle møtet - før barnevernet fattet et akuttvedtak om å omplassere barnet inntil videre?

B. Eller var vedtaket fattet allerede før møtet?

Hvis B er det begått saksbehandlingsfeil.

Et internt notat (referat) finnes i en opprinnelig og en endret versjon. Den opprinnelige versjonen tyder på B (saksbehandlingsfeil). Den justerte versjonen beskriver korrekt saksbehandling (A).

Ellen Wahlmann (og rådmannen) hevder at saksbehandlinga var korrekt og det opprinnelige referatet misvisende.

Wenche Gjønnes (og andre) hevder at saksbehandlinga var feil og det opprinnelige referatet hennes dekkende for hva som skjedde på møtet.

Dramatiske anklager
Anklagene som har kommet blant annet i ST i ettertid er svært alvorlige: Løgn og dokumentfalsk for å skjule formelle feil. Dokumentfalsk er per definisjon straffbart.

Starten på saken:
Flere klager på barnevernet førte til at Fylkesmannen kalte inn rådmannen og lederen for barnevernet i fjor vår. Dette ble kjent i et oppslag i ST i oktober. Rådmannen var på ferie. Ordføreren kritiserte rådmannen offentlig for ikke å ha orientert ham om fylkesmannens såkalte tilsyn. Lysholm betegnet det som kom fram i ST som "hårreisende".

Fortsettelsen
Klagesakene ble konkretisert. Påstandene dreide seg i stor grad om mangel på respekt for klienter. Advokater og andre beskrev ukultur og forutinntatte holdninger blant deler av staben (enkelte erfarne medarbeidere), men også formelle feil.

Referatsaken
Denne saken ser ut til å ha skapt full splittelse i staben. ST omtalte den nylig over fem sider, der essensen var anklager om løgn for å skjule feil. Saken er nå delvis dokumentert på nettet.

Saken i korte trekk:

1. Barnevernet får bekymringsmelding om en far som bor/oppholder seg i utlandet alene med det mindreårige barnet sitt. Meldinga går på rusmisbruk.

2. Barnevernet mener meldinga er slik at man har plikt til å undersøke så snart far og barn er hjemme i Norge.

3. 21.juni 2011 blir far innkalt til møte. Han avviser anklagene om misbruk, men godtar at barnevernet undersøker. Barnevernet skriver et referat med kopi til far der det heter at far må gi beskjed i god tid hvis han skal reise bort med barnet mens undersøkelser pågår.

4. 28.juni får barnevernet beskjed av andre om at far har tenkt å reise til utlandet igjen med barnet neste dag. Far blir innkalt til møte med en gang.

Far fastholder at han vil reise, og akuttvedtak blir fattet (tidspunkt omstridt). Barnevernet vil ikke ta ansvaret for å sende barnet med ham til utlandet igjen før saken er undersøkt.

Barnet blir plassert hos besteforeldre.

Saken koker nå i ettertid ned til hva som ble sagt på møtet, og om et akuttvedtak var fattet før eller etter samtalen med far. 

Saken lagt vekk
Etter det aktuelle møtet var det den nå omtalte varsleren Wenche Gjønnes som laget et internt notat (referatet). I referatet skriver Gjønnes blant annet at faren har store pupiller og fremstår som ruset eller påvirket av "noe" - altså i møtet med barnevernet.

De videre undersøkelsene ga imidlertid ikke noe grunnlag for å påstå rusmisbruk og omsorgssvikt. Saken ble avsluttet uten videre tiltak. Det blir for øvrig over 40 prosent av undersøkte saker i Orkdal, og over 50 prosent på landsbasis (2011).

Her kan du lese fakta om barnevernet.

Hva som er fakta i referatsaken kan imidlertid bare tre personer vite sikkert - de som var til stede på møtet 28.juni:

* Ellen Wahlmann, som hevder at faren fikk mulighet til å velge å bli i Norge før barnevernet fattet akuttvedtak.
* Wenche Gjønnes, som hevder at faren ikke fikk noe valg, og at Wahlmann lyver.
* Barnefaren - som Wenche Gjønnes mener virket ruset på møtet.

PS:
Orkangervel.no skriver om saken av to årsaker:
Den massive omtalen i ST, med påfølgende interesse.
For å gi folk lenka til dokumentene kommunen har lagt ut nettopp for at folk skal lese dem.

Hans Kringstad

 

Publisert 18.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gunnar Lysholm 19.03.2013 18:24
Grei og forståelig oppsummering. Opplysningen om ruset far er før kommunens tilsvar gjengitt i Avisa ST

Alvorlig tema 19.03.2013 00:41
Huff huff triste saker. Er det mulig å stelle i stand et rot av en annen verden rundt det som betyr mest for alle og en hver. Barns sikkerhet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse