Besøkstall

9 247 denne måneden

11 036 946 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Høstens tema: Les fakta om barnevernet i Orkdal

19FlyfotoOrkanger_med_havneomraadet2.jpg

Debatten har gått høyt om barnevernet i Orkdal. I rådmannens notat og nøkkeltall kan du i stedet lese tørre fakta, som:
* Orkdal har langt flere barn på barnevernstiltak enn snittet i Norge.
* Orkdal har relativt få ansatte med fagutdanning i barnevern.
* Orkdal barnevern holder frister trass i lav bemanning.

Disse faktaopplysningene sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på barnevernet.

Opplysningene inngår i en rekke andre nøkkeltall når rådmannen legger fram forslag til budsjett og handlingsplan. Faktasamlingen er utarbeidet uavhengig av striden om barnevernet.

Barnevernet i Orkdal skiller seg ut fra gjennomsnittet på en del områder:

Mange barn på tiltak (det vanlige er frivillig hjelp):
Orkdal:   5,9 barn per 1000 er på tiltak.
Norge:    3,9.
ST fylke: 3,2.

Orkdal ligger altså på nesten det dobbelte av fylket.

Ganske mange undersøkelser fører til tiltak fra barnevernet:
Orkdal:  57,5 prosent av undersøkelsene gir en form for tiltak.
Norge:   47,8 prosent.
ST fylke: 54 prosent.

Lav bemanning med fagutdanning i barnevernet:
Orkdal:  1,9 ansatt med fagutdanning per 1000 barn.
Norge:   3,3.
ST fylke:2,9

Rådmannen påpeker at Orkdal barnevern har få saker med fristbrudd (lang behandlingstid) trass i lav bemanning.

Mange av barna på tiltak har en plan for oppfølging:
Her er høy andel et mål.
Orkdal:  90 prosent av barna med barnevernstiltak har en plan.
Norge:   81 prosent.
ST fylke:82 prosent.

Antall barn med tiltak i Orkdal i løpet av året:
2009: 108
2010: 127
2011: 154

Av disse med tiltak utenfor egen familie:
2009: 30
2010: 37
2011: 52

Rådmannen skriver at en betydelig del av veksten kom i 2010.

Mer faktakunnskap om Orkdal finner du her i dokumentet nøkkeltall og indikatorer.

 

Publisert 20.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse