Besøkstall

153 975 denne måneden

21 491 967 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årets gladnyhet: Kjempeløft for hallen og parken!

Bilde1_1.jpg

Det politiske flertallet vil:
* Bygge både bane 3 og basishall.
* Sette av en million kroner til nytt friidrettsanlegg.
* La OIF overta Idrettsparken på en 40-års kontrakt.
* Utrede ny svømmehall i Idrettsparken.
Dette er kjernen i dagens store nyhet fra Orkdal formannskap. Og det er helt sant!

Den varslede satsinga på hallen og Idrettsparken ble kjent da politikerne behandlet budsjettet for 2011 i dag.

Her følger essensen i forslaget til flertallsgruppen (Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre):

* Orkdal kommune bygger både bane 3 og basishall. De nye hallene kommer mot vest i forlengelsen av av dagens hall. Basishallen er tilrettelagt spesielt med tanke på turn og kroppsøving.
Dermed får alle idrettsgrener og skolene dekt sine behov. Hallen blir et fantastisk aktivum når det i tillegg kommer klatrehall.

* Kommunen setter av en million kroner til friidrettsanlegg med kunstdekke rundt hovedbanen.
Totalt er dette kalkulert til fem millioner kroner. Spillemilder dekker en tredel. Sponsormidler og dugnad skal sørge for de resterende 2,5 millioner.

* OIF får overta Idrettsparken gjennom en kontrakt på 40 år.
OIF må bidra med 1100 dugnadstimer pr år i fem år. Laget får driftsstøtte på samme vilkår som Knyken.
OIF forplikter seg også til dugnad i hallen.

* Rådmannen pålegges å utrede kostnader ved investering og drift av ny svømmehall på 25 meter i Idrettsparken.
Frist for utredning 1.mai. Barnebasseng og stup skal inn i grunnlaget.

Denne politiske pakken kan bety en revolusjon for hallen, parken, Orkanger, kommunen og idretten generelt. OIFs hovedstyre ble orientert tirsdag kveld, og tok imot nyheten med jubel.

På kort sikt er gjennombruddet for separat bane 3 og basishall det viktigste.

På lengre sikt er avtalen om å overta parken helt sentral for OIF. Å ha et tilnærmet eierforhold vil gjøre det mye lettere å utvikle Idrettsparken gjennom nye prosjekter - som for eksempel garderobebygg.

Hvordan er løsningen økonomisk mulig?

Å få skolene til å bruke hallen er en av nøklene. Det frigir arealer, kan begrense behovet for nybygging ved skolene og gir økt momsrefusjon for Orklahallen.

Samtidig får hallen leieinntekter på dagtid. Og to separate haller gir mer spillemidler enn en kombi-løsning med dårlig plass og begrenset utleie.

To delte haller gir faktisk en million kroner i besparelse i forhold til å bygge basishall som en del av bane 3. Denne millionen forutsettes brukt som startkapital til friidrett (mer tekst følger).

Bilde2_1.jpg

Opplegget forutsetter at skolene på Orkanger gradvis tar hallen i bruk til kroppsøving slik at gymsalene frigis til andre formål.

En ny svømmehall forutsetter selvsagt også at dagens basseng ved Orkanger barneskole legges ned.

Alle partier er enige om satsinga.

Pakkeløsningen kan bety et gennombrudd for videreutvikling av Idrettsparken og områdene rundt.  Her er en visjon for nytt garderobebygg ved Nedre Rømme (illustrasjoner: Nilssen og Opøyen AS):

Bilde3_1.jpg

 

Publisert 24.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 27.11.2010 20:41
Gode meldinger for Oif og Idrettsparken dette; men så var det kulturen da, er det noe som bare kommer av seg selv uten drahjelp fra kommunalt hold? Og i mitt hode er idrett idrett og kultur kultur.

med lem 26.11.2010 23:00
Fantastiske tegninger Toxi.

medlem 24.11.2010 20:58
Det var på høy tid å bli likestilt med Knyken og Orkdalsbanken. Det var sikkert de siste års feilfordeling som fikk politikerne til å gå for dette.

Nikki 24.11.2010 18:53
Ja, jula kom tidlig i år. Ikke til å tro! Dette er den beste nyheten i Idrettsparkens historie! Nå er det flere gamle OIF'ere som helt sikkert sender lykkeønskninger fra graven! Sender en kjempestor takk til politikerne som har gjort dette mulig. Vil også sende en takk til OIF'erne Øyvind Togstad, Rudolf Larsen og til alle de som har engasjert seg for OIF de siste årene.

Stein Dyrseth 24.11.2010 18:37
Du verden for ei gladmelding! Alt dette i tillegg til Oif fotball sitt fantastiske engasjement, turnavdelingas ressurser, håndballavdelingas ressurser og alle andre positive krefter i Orkdal. Nå er det bare å brette opp skjortermene å trå til med all dugnad som trengs og vel så det. Dette kommer til å balle på seg videre i all positiv forstand. Takk

Svend Åge Sæther 24.11.2010 17:44
JIPPI :-)

1-Prosent! 24.11.2010 16:37
Kommunen forutsetter at OIF stiller med 1100 dugnadstimer i året i 5 år. Da vil jeg slå et slag for det. Jeg er ikke pr i dag medlem av OIF, men jeg er villig til å gjøre en innsats for å bevare og utvikle parken vidre og hedre det arbeidet de la ned, forgangsmennene som så for seg dette anlegget rett etter krigen! Så da stiller jeg opp og tar gjerne på meg en hel prosent av disse timene selv! Det er bare å ringe, det er bare å sette opp lister og det er bare å sette i gang, dette blir et populært tiltak. Oppfordringen går til alle andre, ørabøgg, nåværende og tidligere OIFere, still opp ta Prosenten din og gjør en innsats for laget! Det er en æressak. Erik Prestmo

Stein Atle Gangås 24.11.2010 18:15
Skal huske på dette når vi setter opp dugnadslistene Erik :-) Dette er en gledens dag for alle som brenner for idrettsparken, antall dugnadstimer som vi forplikter oss til skal ikke være noe problem i det hele tatt. Nå skal OIF bygge opp parken til å bli en møteplass og samlingspunkt for både unge og gamle. I fotballavdelinga, så blir hovedfokuset som nevnt tidligere, holdninger og integrering, vi ønsker å bli en avdeling som tenker samhold og inkludering. Med eierskap i parken, så blir det enklere for OIF å realisere sine visjoner og planer for området. Vil takke de som har jobbet knallhardt for å få til dette, trekker frem Øyvind Togstad og Rudolf Larsen i OIF, samt politikerne i Orkdal som gir oss denne muligheten.

Hvordan var flertallet? 24.11.2010 15:21
Var det noen politikere i orkdal Kommune som gikk mot dette? I så fall vil vi vite navnet! Det er ikke mange som har brukt mer kjeft på flertallsgrupperingen enn meg. De skal ha ros når de fortjener ros! Takk, tusen takk, Jula kom tidlig i år! Erik Prestmo

Per Øyvind Gangaas 24.11.2010 15:04
JIPPI!!!! Ska bættere jobb dugnad for parken når æ e heim på ferie. Når slike positive ting kommer på plass så kommer også flere av oss som har flyttet ut fra dalen til å ha enda større lyst til å flytte hjem

Frank Sæther 26.11.2010 10:07
Følger Per Øivind for en gang skyld.. Dette er strålende nyheter for alle som er glade i Orkanger og idrettsparken. Først flyttes fotballen tilbake til OIF der den hører hjemme, og deretter en solid oppgradering av idrettsparken. En pen siste halvdel av 2010 noteres i almanakken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse